لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

بیانیه دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران

رفقا و هم رزمان عزیز در خارج از مرزهای ایران!در آستانه سالگرد انقلاب بهمن 57، اکنون شاهد بی سابقه ترین رفتارهای خشونت بار و ضد انسانی علیه جنبش اعتراضی مردمی هستیم که پس از 31 سال فقر، کشتار، خفقان و سرکوب، زبان به اعتراض علیه حکومتی گشوده اند که از هیچ تعدی و ستمی بر آنان طی این سال ها دریغ نورزیده است و در مقاطع مختلف نه فقط جنبش های اجتماعی اعم از جنبش کارگران، دانشجویان، زنان و... و فعالین سیاسی و اجتماعی، بلکه با هجوم به معیشت و زندگی خصوصی مردم عادی، آنان را مورد تعرض و فشارهای طاقت فرسا قرار داده است.

دیدیم که حکومت دیکتاتوری سرمایه داری اسلامی چگونه طی ماه های گذشته، زنان و مردان اعم از پیر و جوان را در خیابان ها، زندان ها و بازداشتگاه های زیر زمینی و مخوف خود کشتار، شکنجه و در بدترین شرایط غیر قابل تصور محبوس نموده است. دیدیم که چگونه در ماه دهای اخیر بر زنجیره پر تعداد اعدام ها حلقه های بی شماری افزوده شد و اکنون نیز مجددا اقدام به نمایش های مهوع دادگاه های فرمایشی خود نموده است که در آن جوانان و دانشجویان را به طرز غیر قابل باوری به اتهاماتی واهی و بی شرمانه به زندان های طویل المدت و احکامی دهشتناک تر محکوم می نمایند.

ما بر این اعتقادیم که این اعتراضات و مبارزات بر مبنای مجموعه ای از خواست ها و مطالبات طبقاتی و دموکراتیک اکثریت عظیم جامعه، یعنی زحمتکشان و کارگران و در مسیر واقعی مبارزه تداوم خواهد یافت و در این مسیر دانشجویان همواره مهم ترین متحد آنان برای رسیدن به پیروزی خواهند بود. هم چنین دانشجويان بارها نشان داده اند که در صف مقدم جرياني هستند که علیه هرگونه سازش و عقب نشینی از منافع مردم، از خود واکنش نشان مي دهد و نیروهای راست، محافظه کار و رفرمیست را افشا مي کند. جریاناتی که همواره منافع مردم و به ویژه طبقه کارگر و زحمتکش وجه المصالحه آنان برای زدو بند با منابع قدرت بوده است.

همان گونه که همگان به وضوح دیده اند، جنبش دانشجویی در ماه های گذشته یکی از درخشان ترین دوره های حیات مبارزاتی خود را از سر گذرانده و صف رزمنده جنبش اعتراضی جاری بوده و لحظه ای خواست ها و مبارزات خود را از مردمی که در خیابان ها هستند جدا ننموده و در این مسیر از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است.

جنبش دانشجویی ایران اکنون دو پاره شده است، نیمی از آن در ایران است و نیم دیگری از آن در خارج از مرزهای ایران در جریان است. در ماه های گذشته، هم بستگی و همراهی شما هم رزمان در خارج از کشور، موجب دلگرمی و امیدواری همه جریانات و فعالین جنبش دانشجویی در داخل کشور بوده است. اکنون نیز، فراخوان “اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا” و “شبکه های جوانان ایرانی” به تظاهرات سراسری در اروپا همزمان با اعتراضات مردمی در شهرهای ایران در 22 بهمن برعلیه اوجگیری سرکوب، اعدام، شکنجه دستگیریهای بی رویه، قدم مهم دیگری است که ضامن اتحاد و هم بستگی جنبش دانشجویی داخل و خارج از کشور می باشد.

از این رو دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران ضمن قدردانی از تلاش های شما هم رزمان عزیز، از این حرکت و دیگر اقدامات مسئولانه و هم دلانه شما در خارج از کشور، اعلام حمایت می کنند.زنده باد هم بستگی!

زنده باد مبارزه متحد علیه دیکتاتوری!

زنده باد سوسیالیسم!

دانشجويان سوسیالیست دانشگاه های ایران

http://www.socialist-students.com

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net