لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

بیانیه ی كانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی در مورد همکاری جمهوری اسلامی ایران و پليس بين الملل (اينترپول) بر عليه برخی از فعالان سياسی و ...

بیانیه¬ی كانون روزنامه¬نگاران و نويسندگان برای آزادی
در مورد همکاری جمهوری اسلامی ایران و پليس بين¬الملل (اينترپول)
بر عليه برخی از فعالان سياسی و اپوزیسیون خارج کشورپليس بين¬الملل (اينترپول) بر عليه برخی از فعالان سياسی (حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست)، براساس حكم دادگاه¬های جمهوری اسلامی ایران، قرار تعقيب صادر كرده است. هر چند تاكنون بارها شاهد اقدام¬های مشابهی در سطح داخلی و بين¬المللی عليه آزاديخواهان و آزادانديشان بوده¬ايم؛ اما اين بار و در اين مقطع حساس تاريخی ميهن¬مان، نظام مستبد جمهوری اسلامی ايران كه خود را در نقطه¬ی سرنگونی می¬بيند همچون سی سال گذشته، به سركوب عریان و جنون¬آميز در سطح گسترده¬تری در داخل و خارج کشور اقدام کرده و با برچسب زدن تروریست به دوازده نفر از عناصر اپوزیسیون، تلاش می¬کند که افکار عمومی جهان و مردم ایران را به انحراف بکشاند، تا مگر راه حل¬هایی مقطعی برای برون رفت از بحران جستجو نمايد.
به استناد وجود هزاران زندانی سياسی شكنجه شده، بازماندگان كشتارهای دسته جمعی و شواهد بی¬شمار جنايت عليه بشريت، شاكيان خصوصی بسياری دارد كه بی¬شک، دیر یا زود نظام جمهوری اسلامی ایران را به محاكمه خواهند كشيد. اراده¬ی ملت ایران در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی، بیش از پیش راسخ¬تر شده است؛ خیزش گسترده¬ی اخیر مردم ایران، پایه¬های حکومت را لرزانده و ساختار آن را بيش از هر زمانی درهم شكسته است؛ به همين خاطر است که باید گفت، نظامی كه تا ديروز برای ترور مبارزان و عناصر اپوزيسيون با اعزام تيم¬های ترور به خارج از كشور اقدام می¬نمود، امروز ناتوان گشته است و از روی ناچاری به پليس بين¬الملل متوسل شده است. کارنامه¬ی سیاه و پلشت جمهوری اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست؛ اعدام و سنگسار در سی سال گذشته به ویژه دهه¬¬ی 60، اعدام¬های دسته¬جمعی در سال 1367، ترور روشنفکران و دگراندیشان از جمله پوینده¬، مختاری، فروهر و ... ¬موسوم به قتل¬های زنجیره¬ای، ترور فعالان سیاسی در خارج کشور ازجمله قاسملو، بختیار، شرفکندی، رجوی و ... اینک پرسیدنی است که چگونه است كه پليس بين¬الملل (اينترپول) از احكام دادگاه¬های رژيمی پيروی می¬كند كه نه تنها ابتدایی¬ترین استانداردهای حقوقی و معيارهای انسانی را رعایت نمی¬کند؛ بلکه همه¬ی این موارد گوشه¬هایی از جنایت¬های بی¬شمار جمهوری اسلامی را به عنوان یک تروریست دولتی به نمایش می¬گذارد که طبق ضوابط حقوقی بین¬المللی قابل پیگرد از طرف هر نهاد حقوقی و حقیقی است.

دفاع از حق انسان هيچ مرزی را برنمی¬تابد و بدیهی است که هر گروه سیاسی و هر دگراندیشی در بیان نظر خویش آزاد است. اگر امروز سكوت كنيم، دير نيست كه قرار تعقيب تک تک عناصر اپوزيسيون در دادگاه¬های قرون وسطایی جمهوری اسلامی ایران صادر شود و پليس بين¬الملل (اينترپل) در جهت منافعی که با دولت¬ها دارد، مجری آن گردد.
كانون روزنامه¬نگاران و نويسندگان برای آزادی، ضمن محكوم كردن اين همكاری شرم¬آور، آن را يک توهین، تعرض و تبانی وقيحانه عليه همه¬ی مردم ايران و مبارزان راه آزادی می¬داند و هشدار می¬دهد كه دگرانديش ايرانی در هيچ كجای اين جهان در امان نيست. بنابراين شايسته است که در برابر چنين اقدام¬های ضدبشری و ضدانسانی همصدا شويم و اعتراض خود را به جهانیان اعلام داریم.

كانون روزنامه¬نگاران و نويسندگان برای آزادی
24 ژانویه 2010، برابر با 4 بهمن 1388
rooznamehnegar@netcologne.de
رونوشت:
Amnesty International
Interpol

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net