لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

اسماعیل مولودی / آقایان شما ها و حکومت مذهبی تان رفتنی هستید! خطاب به بیانیه نویسهای ملی مذهبی

جامعه ایران در تب و تاب یک انقلاب است برای به زیر کشیدن حکومت هار مذهبی. اکنون بر همگان روشن است که مردم ایران چه میخواهند. حضور گسترده مردم ایران در خیابانها و حرکت تاریخی 23 خرداد مردم ایران برای اولین بار این شبهه را بوجود آورده بود که اینها از برکت آقای میر حسین موسوی سبزه قبا و آخوند مهدی کروبی وعمامه اش است. دوست دارم به کرونولوژی رشد جدایی صف مردم از صف ملی/ مذهبی ها اشاره ای کوتاه کنم.

کرونولوژی جدایی راه مردم از ملی/مذهبی هاآنروزها مردم شعاردادند؛ موسوی بهانه است اصل نظام نشانه است.

ملی/مذهبی ها گفتند شعار انحرافی ندهیدو اعلامیه دادند که برای چهلمین روز قتل عام مردم که در 24 خرداد رخ داد مردم به تکایا و مساجد بروند،

مردم در میدان هفت تیر (ژاله سابق که خاطره شهریور 1357 را داشت) جمع شدند و آقایان در میدان فردوسی نفس نفس زنان خودرا وارد صف مردم کردند.

ملی/ مذهبی ها اعلامیه داند که شعار ما پس گرفتن رای مان در انتخابات ریاست جمهوری است

مردم گفتند نه به جمهوری اسلامی، نه به حکومت صدها هزار اعدام، نه به آپارتاید جنسی

ملی /مذهبی ها اعلامیه دادند که ما شعار های نظام شکن نمیدهیم ما رای مان رای میخواهیم

مردم گفتند بانیان گورستان خاوران را سرنگون میکنیم، شعار مرگ بر دیکتاتور سرداند.

ملی/ مذهبی ها بیانیه دادند که ولایت فقیه را قبول دارند و خامنه ای رهبر است، اما قانون اساسی باید اجرا شود.

مردم عکسهای خمینی و خامنه ای را پاره کردند.

آقایان ملی/ مذهبی اندر کرامات خمینی نوشتند و به غلط کردیم افتادند و خواهان مجازات برای کسانی شدند که عکس آقایایشان(خمینی) را پاره کردند.

مردم شعار داند مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و چند نفر را از زیر دست جنایان بسیجی خلاص کردند.

آقایان ملی/ مذهبی گفتند ما برای تجمع روز عاشورا اعلامیه ندادیم.

اما مردم در روز عاشورا قرآن را پاره کردند و پرچم عزای عاشورای آقایان را آتش زدند.جمعبندی!مبارزات آزادیخواهانه مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی از ده سال پیش بطور جدی شروع شده. مبارزه ای که 18 تیر ها، اعتصابات کارگران پتروشیمی، اعتصابات شرکت واحد، اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه، اعتراضات و اعتصابات اول ماه می ها، اعتراضات کارگران نساجی در سنندج، اعتصابات دانشجویان در روز دانشجو، اعتراضات زنان علیه حجاب و در یک کلام مبارزات سراسری مردم که هر روز ابعاد تازه ای مییابد. با این پشتوانه مبارزاتی از اواخر خرداد ماه 1388 مردم دور جدیدی از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را شروع کرده اند. در این راستا و در مقاطع مختلف نیروهای ملی /مذهبی مجبورشدند همراه مردم بیایند تا به نوایی برسند.

اکنون مردم و آقایان ملی /مذهبی راه خودرا از هم دارند جدا میکنند. زیرا تلاش مردم برای سرنگونی کل نظام است ولی آقایان نمیتوانند همراه باشند، زیرا خود در سرکار آوردن این حکومت جنایت و کشتار شریک هستند. بیانیه های آقایان ملی/ مذهبی در داخل و نیز بیانیه پنج طفلان مسلم در خارج( اکبر گنجی، عطا مهاجرانی، عبدالعلی بازرگان، عبداکریم سروش و محسن کدیور) بنوعی تهدید مردم را دربر دارند. فسلی سیاسی مثل عزت الله سحابی تلاش میکند نیروی انقلابی مردم را در ایران کم ارزش جلوه دهد و بیانیه میدهد که ایرانیان خارج، مردم را در داخل ایران تحریک نکنند و شعار های انقلابی برای مردم نفرستند" مرحبا به درایت سیاسی" یا اینکه طفلان مسلم مردم را از خشونت میترسانند. این بیانیه نشان میدهند که سحابی و نجبای دور و برش چقدر مخالف حضور مردم در صحنه سیاست در ایران هستند و چقدر با مبارزات مردم در ایران فاصله دارند.

این نمونه های کوچکی است از اظهارات علنی آقایان ملی /مذهبی علیه مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. در پنهان چه میگذرد؟ آن حکایتی دیگر است. حکومت جمهوری اسلامی با دستاندرکاران حکومتی و ملی /مذهبی ها میدانند نیروی انقلاب مردم علیه حکومت اسلامی شان راه افتاده است.

مردم ایران اقدامات جنایتکارانه آقایان ملی /مذهبی در سرپا نگهداشتن جمهوری اسلامی را از یاد نبرده اند. مردم ایران میدانند که میرحسین موسوی دردوران جنگ ایران و عراق نخست وزیر بوده، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود و مهدی کروبی سخنگوی پارلمان جمهوری اسلامی بود که قانون تجاوز به دختران جوان در زندان را تصویب کرد.( که دختران زندانی سیاسی مورد تجاوز جنسی قرار گیرند تا باکره به بهشت آقای کروبی نروند).

مردم ایران میدانند که اکبر گنجی و محمود احمدی نژاد در سپاه چه جنایتها مرتکب شدند. مردم ایران میدانند که عبدالکریم سروش تئوریسین خمینی و جنایتهایش بود، مردم ایران میدانند که مهاجرانی، بازرگان و کدیور هر کدام در سرپا نگهداشتن ماشین ترور و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی نقش درجه اول داشتند. این آقایان اکنون ملی/ مذهبی شده خود حکومت جمهوری اسلامی را هویت بخشیدند و صدها هزار از مردم آزادیخواه را اعدام کردند و شریک در جنایات سی ساله جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستند. این آقایان اکنون ملی /مذهبی شده بانی حکومت آپارتاید جنسی در ایران هستند و حجاب را پیام فاطمه زهرا به زنان میدانند. این آقایان اکنون ملی /مذهبی شده بانی حکومت هار اسلامی هستند که اوباش حزبالله شان در خیابانها عربده میکشند یا روسری یا توسری. اکنون ماشین جنایت جمهوری اسلامی مورد تعرض روزانه مردم آزادیخواه و برابری طلب در ایران است. اکنون مردم ایران دارند راه خودرا از هرگونه شعار و شعائر مذهبی جدا میکنند. اکنون مردم ایران میکوشند حکومت هار مذهبی، با خامنه ای و ملی/ مذهبی هارا بزیر بکشند. اکنون مبارزات مردم در ایران میرود تا بساط جنایات جمهوری اسلامی و حامیان ملی /مذهبی اش را بزیر بکشند. جمهوری اسلامی متوجه است که مردم در تدارک انقلاب خود هستند. آهسته اما پیوسته مردم میخواهند برای ایجاد دنیایی بهتر خودرا آماده کنند. د راین میان حاکمان در قدرت در ایران در تدارک حمام خون هستند و حامیان داخل و خارج جمهوری اسلامی یعنی آقایان ملی /مذهبی تلاش میکنند، با معامله کردن با مردم حکومت اسلامی را نجات دهند. اما کاروان مبارزه مردم در ایران در تدارک متشکل کردن خود است. تهدیدات و تمهیدات، نمیتواند جلو آنرا بگیرد؛ زیرا این منطق تاریخ مبارزات آزادیخواهان مردم در طول تاریخ بوده و هست.جمهوری اسلامی را نمیخواهیم!این خواست و شعار مردم ایران است. این خواست مادران و پدران داغ داری است که عزیزان خودرا از دست داده اند و هنوز در خاوران دنبال گور دلبستگانشان میگردند. این خواست برحق زنان آزاده ایرانی است که سی سال است در حکومت آپارتاید جنسی بزور و کشتار خفه شان کرده اند. این شعار عموم مردم آزادیخواه ایران است که از جنایات اسلام و حکومت اسلامی به تنگ آمده اند. این خواست مردم ایران است که نمیخواهند در دنیایی دور از تمدن و برابری زندگی کنند. پیام مردم ایران به شما آقایان ملی /مذهبی این است؛ آقایان شماها رفتنی هستید. با خامنه ای و رفسنجانی و با موسوی و پنج تن در خارج. شما ها نشان داید که نمونه کثیف ترین و ددمنش ترین حکومت در تاریخ مدرن بشر را نمایندگی کردید و نمایندگی میکنید. مردم دنیا میدانند که مردم ایران در طول سی سال حکومت ننگین شما چه بلا هایی به سرش آمده. مردم میگویند بیانیه های شما همان دروغهایی شاخ داری است که خمینی از روز اول باهاش سر کار آمد و با ترور و جنایات قرون وسطی آنهارا به مردم حقنه کرد، با کمک ، نقش و دخالت فعال شما. این مردم دیگر گول نخواهند خورد. شما و حکومتتان رفتنی هستید این حکم مبارزات مردم برای دنیایی برابر و آزاد است.

ما مردم ایران میگوییم حکومت جنایات و اعدام را نمیخواهیم، حکومت آپارتاید جنسی را نمیخواهیم. ما میگوییم مذهب امر خصوصی افراد است ، ما میخواهیم متشکل و متحد جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم و شما اهل اینکار نیستید. پس لطفا مزاحم حرکت رو به رشد ما برای سرنگونی حکومت مذهبی تان نشوید. ما مصمم هستیم، که مثل روز عاشورا علم و کتل جنایاتتان را جمع کنیم. این حکم تاریخ مبارزه ما مردم برابری طلب در ایران است.

آقایان شما و حکومتتان باید بروید.

زنده باد انقلاب مردم ایران

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net