لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

فرشاد حسینی / توی دهن خامنه ای میزنیم

رشد و گسترش شعله های انقلاب علیه جمهوری اسلامی استخوانهای فرسوده دیکتاتور پیر را نیز لرزانده است. خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صدای انقلاب مردم را شنیده است. به هراس افتاده است. و برای تقویت صفوف متزلزل یارانش رجز خوانی میکند. رجز خوانی های خامنه ای در روز ۱۹ دی چنان آشفته و پریشان است که اگر مثل قطعات یک پازل کنار هم قرار دهیم در پس تک تک جملاتش هراس از سرنگونی و واژگون شدن را میتوان دید. خامنه ای اوضاع را غبار آلود میبیند. اوضاع غبارآلود یعنی اطراف به تزلزل. یعنی قطع امید کردن از آینده یعنی نداشتن چشم اندازی روشن از ادامه حیات. خشم و خشونت نیروهای سرکوبگر بسیجی را میستاید و در عین حال ابراز نگرانی میکند. توصیه میکند مراقب باشید اوضاع خرابتر نشود. این افلاک و سردرگمی دیکتاتور پیر وامونده است که با ریسمان شکنجه و تجاوز اعدام به حیاتش ادامه میدهد.

خامنه ای سران سه قوه را خطاب قرار میدهد و فرمان میدهد که وظایف تان را به خوبی انجام داده و در سرکوب اعتراضات مردم کوتاهی نکنید و محکم و قاطع بزنید و بکوبید. ما میگوییم مگر تا حالا محکم و قاطع نزدید.مگر اوین هایتان را به خیابانها نکشاندید. مگر مردم را به گلوله نبستید. مگر سران سه قوه تان به جز همین قاطعانه سرکوب کردن کار دیگری انجام داده اند.

خامنه ای زیرلبکی به نقش اعتراضات قدرتمند خارج اشاره میکند و اعتراف میکند که مردم جمهوری اسلامی را در سطح بین المللی بی اعتبار کردند. ما میگوییم رژیم تان را بیش از اینها در دنیا منزوی خواهیم کرد جناب خامنه ای. هرکدام ما در خارج تیری خواهد شد که قلب نطام مقدس تان را نشانه خواهد گرفت.

خامنه ای از هراس در بزرگترین دروغش غرق میشود میگوید ما ظرف ۲ روز دهها میلیون را به خیابانها کشاندیم. میگوید هیچ حکومتی در جهان قادر نیست ظرف ۲ روز چنین بسیج عظیم ملی را انجام دهد و دهها میلیون نفر را به خیابانها بکشاند. اگر این سخنان رجز خوانی های پریشان یک دیکتاتور پیر رو به زوال نیست چه میتواند باشد. حکومتی که بتواند ظرف ۲ روز دهها میلیون نفر را در حمایت خودش به خیابان بکشاند که نباید در خیابانهایش حکومت نظامی ایجاد کند. کومتی که حمایت میلیونی دارد که نباید اوین و کهریزک داشته باشد. رهبر حکومتی که میلیونها هوادار داشته باشد که نباید اوضاع را غبارآلود و تیره و تار ببیند. حکومتی که متکی به مردم است که متکی به اسلحه نیست. حکومتی که ترس از سرنگونی توسط مردم ندارد، حکومتی که گرفتار امواج سهمگین گردباد انقلاب قرار نگرفته باشد، حکومتی که بوی الرحمن اش بلند نشده باشد، نه زندان نیاز دارد نه سرکوب و نه اعدام و نه عربده کشی برای اعدام مخالفین.

جناب خامنه ای از همین امروز بشنو. این پاسخ مردم ایران به شماست. ما توی دهن شما میزنیم. همانطور که تا حالا زدیم. همانگونه که عکسهایت را به زیر کشیدیم و پاره کردیم و آتش کشیدیم. همانطور که تا به حال از روی عکسهایت رژه رفتیم. ما محکم با مشت انقلاب به دهان شما میزنیم. هراس شما واقعی است. انقلاب و سرنگونی شما شبح نیست یک واقعیت مادی است. لرزش شما واقعی است رجز خوانی ها و آشفتگی های شما واقعی است. چون میلیونها نفر عزم و اراده کردن که بساط شما را از کره ارض جمع کنند. و این کار را خواهند کرد.

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net