لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

علی قوقولی ! / اسماعیل هوشیار

علی قوقولی یک شخصیت حقوقی وحقیقی بود که البته الان نمیدانم هنوزهست یا نه وکجاست ؟ این موضوع مربوط به 30 سال پیش است . علی قوقولی همسایه ما بود و از همه بچه های کوچه بزرگتر....هم جثه اش و هم سن وسالش والبته به جزمغزش ! خیلی رسمی فرمانش میزد وبه قول بعضی ها تخته کم داشت وبه قول عده ایی دیگراصلا تخته نداشت . مواقعی هم حرفهای جالب وبه ظاهرمنطقی میزد . وقتی هم نماز میخواند تمام محله متوجه نمازخواندن علی قوقولی میشد . وقتی مشت میزد به کسی و سنگ به جایی...بازهم همه میفهمیدند . مواقعی یه عالمه بچه دورخودش جمع میکرد و حرفهای منطقی میزد واگربچه ایی سوالی میپرسید جواب میداد : الان وقتش نیست....ویا من که غیب گو نیستم.....ویا بابام اومد وبا بهانه شرایط امنیتی میرفت درخانه ودوباره با صدای بلند نمازمیخواند . همیشه درفکربودم که چرا علی قوقولی چنین کاراکتری دارد ....یعنی سرشارازتناقض !
علی قاقالی مجبورنبود با جمع کردن مشتی بچه به دورخودش ، آشی بپزد که خودش هم ازآن چیزی سردرنیاورد ولی اواین کاررا میکرد.علی قاقالی یک سری اسامی را خوب تلفظ میکرد....ژاک روسو....لاتور....فروید....وشاید باورتان نشود حتی مارکس وچه گوارا ! یک سری اسامی را هم نیازی نداشت تا برای تلفظش زوربزند بخشی ازوجودش شده بود ودربه کاربردنش با صدای بلند هیچ ابایی نداشت....خدا....محمد....آیه های قرآن....معاد....بازگشت همه به سوی اوست....یعنی درمجموع تمامی ادبیات شیخ محله هنگام روضه خوانی درخانه ها مردم ! اما اوج هنرسیاسی ، عقیدتی علی قاقایی ترکیب کردن موادی بود که با هم درتناقض مطلق هستند وعلی قوقولی با این همه تناقض بازهم به فکرپختن آش دیالکتیک است .
علی قوقولی بزرگترکه شد آشپزشد . ما ازآن محل رفتیم ومن دیگرعلی قوقولی راندیدم ولی مطمئن بودم که گذرزمان ویا هرعامل بیرونی دیگرتاثیری درکاراکترعلی قاقالی نخواهد گذاشت کوهها بجنبند ازجایش تکان نخواهد خورد . برای علی قاقالی مهم نبود آشی که می پخت دارای چه مواد ومحتوایی است مهم این بود که اورا آشپزبشناسند ومعرفی کنند .
علی قاقالی کارش ازآشپزی به رهبری وبالاخره به امامت رسید به سوالات وتناقضات هم درمقام امامت جواب میداد اما زمان پاسخگویی زمان خودش بود به قول آقا مجید ظروفچی هرکی هرچی میخواد بگه....ولی برای من جمعه همون جمعه آقامه....! یه روزصبح ازخواب بیدارشدیم ودیدیم علی قوقولی اطلاعیه صادرکرده....مثل همیشه حدود 80 درصد ازواژه های علی قوقولی عاریه ایی بود که با سیریش واخ وتف تلاش میکرد همه چیزرا به هم بچسباند وخلاصه طرحی نودراندازد اثبات کند که پیوندی تاریخی بین چه چیزهایی وجود دارد ویا ندارد . بین پیامبراسلام وعلی وخامنه ایی وخمینی تفاوت زیاد است وبین مارکس وچه گوارا وپیامبروعلی ...فاصله ایی نیست به جز یک اشهد....!
محمد چکشی که نجارمحله بود خواست سوالی بپرسد که مشت علی قوقولی یکی از کمدهای محمد چکشی را واژگون کرد ومحمد چکشی به گوش جان پیام امام را شنید . قسمتی از پیام واطلاعیه علی قاقالی : " در انسان شناسی یکتا پرستانه وفرهنگ قرآن آگاهی واختیار خاص انسان است ( خوب شد قرآن گفت والا بشرازکجا میفهید ؟ ) انسان موجودی آگاه وآزاد است ( نه بابا ؟ ) انسان وظیفه مند ومسئول وپاسخگودقیقا انسانی است که به معاد و آخرت ودنیای دیگرمعتقد باشد وخدا درآنجا با چنین انسانی دیدار میکند !( بابا تو دیگه کی هستی ؟) وعلی قوقولی در ادامه گفته است : بیشتر از این ازمن نپرسید چون باوربه دنیایی که در آن کهولت وآنتروپی وجود ندارد ودر آن طعم شیروموزهیچوقت عوض نمیشود....یک چیزاست ومقوله تغییر یک چیز دیگر...!
علی قاقالی همچنان که آش را به هم میزند هنوزامیدواراست وبه آتش زیرآش فوت میکند ومیدمد : یا ایهاالانسان ، انک کادح الی ربک کدحافملاقیه...! دانش وابزاروتکنیک و طبیعت را اگربا تقوای رهایبخش وجهاد اکبرپیوند ندهیم آنوقت نمیشود کون ومکان را درنوردید وطرحی نودرانداخت ! علی ادامه داد : حتما حدیث مشهورثقلین را شنیده اید که برطبق آن پیامبرقبل از رحلت گفت : درمیان شما 2 چیزمیگذارم ومیروم . کتاب قرآن وخانواده ام ! حبیب آقا لوله کش خواست سوالی بپرسد که علی قوقولی دستش را به علامت " خفه شو" و " وقت ندارم " بلند کرد وآخرین جمله اش هم این بود که : من آمده ام تا تعریف هرکسی از اسلام وکتاب وخدا وائمه هدی وراه وروش دست خری همه آنها را آشکاروبرملا کنم !
آقای صادقی که معلم بود درگوشه ایی نظاره گراین شعبده بازی وبساط اسلامی علی قوقولی بود وداشت چیزهایی زیرلب زمزمه میکرد : تمامی ادیان مبتنی برافسانه است ! توماس جفرسون دین بهترین وسیله برای ساکت نگه داشتن عوام است ومذهب تنها برای بردگی انسان خلق شده است ! ناپلئون دین افساری است که به گردنتان میاندازند تا خوب سواری دهید وهرگزپیاده نمیشوند...باشد تا روزرستگاری ! کائوچیو .........وآقامعلم ( تاریخ ) هرروزتوجه همگان را بیشتربه خودش جلب میکرد . اگرهرتاکتیکی به طورقانونمند از دل استراتژی مشخصی بیرون میاید . پس لاجرم هرایدئولوژی مشخصی سیاست منحصربه فرد خودش را دارد . افسانه وحماقت بنی امیه وبنی عباس والله خوب والله بد....همان چوب پنبه ایی است که بازهم زورمیزنند تا به جای فولاد غالب کنند ! توضیح :
علی قاقالی در نقش مسعود رجوی
یک خری داشتی خاکستری رنگ
حاج الله بقال به تو فروخته بود
چوب به دست علی وموچ میکشد
علی به عقبش ازاوآموخته بود...
کی به کیه ؟

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net