لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

م شکیب / "مادران پارک لاله‌ "

سرود زیبای زیستن را
كدامین شما
خواهد خواند؟
زمانیكه لبها همه بسته
طنین گرم صدای كدامین شما ؟
قلبهای یخزده را با آوازی گرم آشنا
وپرواز كدامین شما ؟
بشارت آزادی را
خواهد داد
واینك از انتهای كوچه
انتظاركسی میخواند ترانه ای را
زیر لب شاید ......تو باشی
ژیل

مادران میدان مایو در آژانتین
مادران شنبه‌ در استانبول
مادران میدان آلنده‌ درشیلی
مادران پارک لاله‌ در ایران

دیکتاتور های آرژانتین زندانیان آزادیخواه‌ و مبارز را بعد از شکنجه‌ با دستان بسته‌ به‌ قهر اقیانوس پرتاب می کردند
و تصور می کردند که‌ صدای آزادیخواهی انسانهای مبارز را می توانند تا ابد خاموش کنند اما "مادران میدان مایو" عکس عزیزانشان را بر سینه‌ می زدند و هر پنجشنبه‌ در میدان مایو جمع می شدند و فریاد غرق شده‌ آن قربانیان را به‌ فریادی بلند علیه‌ آن جانیان تبدیل کردند و نهایتان پیروز شدند.

دیکتاتور های نظامی ترکیه هم تصور می کردند که‌ می توانند صدای زندانیان ناپدید شده‌ را تا ابد خاموش کنند.
اما "مادران شنبه‌" هر شنبه‌ در شهر استانبول گرد می آمدند و آرزوی آن دیکتاتور ها را بگور سپردند.

پینوشه‌ دیکتاتور هم تصور می کرد که‌ صدای زندانیان زیر شکنجه‌ کشته‌ شده‌ را می تواند تا ابد زیر خاک پنهان کند .اما صدای فریاد خواهی و حق طلبی مادران هر یکشنبه‌ در" میدان آلنده‌ " همراه‌ شد با صدای آزادیخواهی انقلابیون که‌ بعد از سه‌ دهه‌ این دیکتاتور فرتوت را در هیچ کجای دنیا راحت نگذاشتند تا به‌ دادگاهای بین المللی کشاندن.

فرماندهان ومجریان قتل عام اردوگاه‌ های تریلنکا و آشوویتس هم تصور می کردند صدای نسلی را که‌ در کوره‌ های آدم سوزی این اردوگاه‌ ها خاکستر کردند تا ابد خاموش خواهد ماند اما 66 سال بعد از ان نسل کشی، جانیان نازی همچنان منفور بشریت هستند.

رژیم فاشیستی و انسان ستیز جمهوری جهل و سنگسار 30 سال است که‌ به‌ درازی حاکمیت ننگین خود هزاران هزار مبارز راه‌ آزادی و برابری را ترور، دستگیر، شکنجه‌ ، تجاوز جنسی، اعدام و تیرباران می کنند.

امروز اما٬ و در شرايطي كه جنبش انقلابي مردم براي به‌ زیر کشیدن رژیم فاشیستی جمهوري اسلامي توسط تودهاي مردم با پتانسيل بالايي در جريان است٬ حرکت ابتكاري "مادران پارک لاله‌ "( مادران عزادار) روز های شنبه‌ در پارک لاله‌ بی شک با همراهی و همگامی و حمایت دیگر اقشار مردم ستم دیده‌ ایران می رود که‌ ناقوس مرگ محتوم رژیم را هرچه‌ بیشتر سرعت ببخشد،تجمعات اعتراضي در پارك لاله توسط این عزیزان نقطه درخشان و قابل حمايت هر انسان شرافتمندی است که‌ باید مورد توجه‌ و حمایت قرار گیرد.

با سرنگونی این رژیم توسط مردم ایران جهانیان سرانجام تمامی حقیقت را در می یابند.
قربانیان در مورد زخم ها و ضایعات روحی و جسمی که‌ دیده‌اند سخن خواهند گفت.
زندان های و شکنجه‌ گاههای مخوف برای عموم مردم قابل رویت خواهد شد.
زندانیان شکنجه‌ شده‌ در مورد روشهای شکنجه‌ توسط مزدوران ضد بشر سخن خواهند گفت.
خاوران ها و لعنت آباد ها که‌ تن نازنین هزاران هزار جانباخته‌ را درخود جای داده‌ است به‌ نمایشگاه‌ سبعیت و توحش رژیم اسلامی تبدیل خواهد شد که‌ مردم سراسر جهان به‌ دیدن آن خواهند آمد و دلشان از شدت و حدت وحشی گری و توحش اسلامیان حاکم بر ایران به‌ درد خواهد آمد.
آنوقت مردم جهان درخواهند یافت که‌ رژیم جمهوری اسلامی چه‌ پدیده‌ وحشی و نفرت انگیزی بوده‌ است.
و جنایت هایشان به‌ بخش انکار ناپذیری در تاریخ بشریت و جنایت علیه‌ بشریت تبدیل خواهد شد .
و نسل های آینده‌ در جهان آن را با رعب و وحشت به‌ یاد خواهند آورد و آنزمان است که‌ نسل شکست نخوردگان و مقاومت هایشان در مقابل این جنایتکاران، جایگاه‌ و حرمت واقعی خود را باز خواهند یافت
به‌ امید پیروز

م شکیب
2010،01،13
استکهلم

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net