لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ دی ۲۳, چهارشنبه

نسان نودينيان / جنبش مادران عزادار حركتي اجتماعي و قابل حمايت.

خبر آزادي «مادران عزادار» امروز در رسانه ها منتشر شد. بيش از ۳۰ تن از مادران عزادار و حاميان آن ها که در پارک لاله تهران توسط نیروهای لباس شخصی و انتظامی بازداشت شده بودند، آزاد شده اند. مادران عزادار، جمعی از زنان هستند که فرزندان و یا همسران آن ها در جریان رویدادهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد کشته شدند و نیز مادرانی که فرزندان یا همسران خود را طی رویدادهای سیاسی سال های گذشته نظیر اعدام های سال ۱۳۶۷ از دست داده اند. مادران عزادار روزهاي شنبه در ساعت مشخصي با لباس سياه و به رسم سوگواري در پارك لاله تهران گرد هم مي آيند. تجمع مادران عزادار امروز در جنبش اعتراضي و توده اي مردم ايران به نيروي فشار و اعتراضي قابل توجهي تبديل شده اند. هر درجه حمايت٬ پشتيباني و انعكاس خبري اعتراضات اين مادران عزيز وظيفه هر كمونيست و مردم معترض و انقلابي است. اين جنبش به جنبش اعتراضي و توده اي ربط دارد كه اعتراض به اعدام٬ سركوب و دستگيري را سازماندهي ميكند.
در تاريخ اعتراضات توده اي در ايران كم نيستند تجاربي كه به كانونهاي اعتراض توده اي و اجتماعي و محل تجمع خانواده و محافل و توده مردم تبديل شده اند. يكي از رمزهاي اجتماعي كومه له در دل خفقان سالهاي ۵۸ببعد٬ برگزاري اجتماعات و جلسات مادران انقلابي در شهرهاي كردستان بويژه در شهر سنندج بود. اين حركت انقلابي مادران مبارز در آن سالها كه به انتقال اخبار٬ تشويق به جمع آوري كمك مالي٬ حمايت و پشتيباني از جانباختگاني كه در جبهه هاي نبرد انقلابي در صفوف كومه له جان ميباختند تا جانباختگاني كه توسط جنايتكاران رژيم اسلامي اعدام ميشدند٬ حمايت از مبارزات مردم٬ اول ماه مه ها و ده ها مراسم و اعتراض كمك ميكرد٬ و عملا شبكه هاي توده اي و طبيعي را در خود سازماندهي كرده بود٬ به كانون يك تشكل اجتماعي با نفوذ عليه تحركات جمهوري اسلامي تبديل شده بود. حس و قدرت انساني٬ همبستگي انقلابي را در خود پرودره ميكرد. چه بسا خانواده هاييكه هنگام شنيدن جانباختن عزيزانشان اگر در دايره اين همبستگي و پشتيباني انقلابي و مبارزاتي قرار نميگرفتند٬ تاب تحمل اين درد و مصيبت بزرگ برايشان سخت و قابل تحمل نبود. كانون گرم و مبارزاتي مادران كه مورد احترام و نفوذ قابل احترام بالايي در ميان جامعه بود٬ مادران "صلح" و مادران "آشتي" نبودند. اينها كانون يك جنبش اجتماعي و توده اي به وسعت يك شهر و بيشتر بودند كه در مقطع و شرايط زماني معيني بر ضرورت يك نياز انساني و بر متن يك موقعيت و شرايط انقلابي در شكل طبيعي براي نيل به نياز انساني و مبارزاتي اين دوره معين شكل گرفته بودند. به نظر من جايگاه مادران عزادار در اين قياس است. اين مادران عزيز٬ با تحمل بار سنگين فشار وسركوب به مراتب سنگين تر٬ امروز با برپايي تجمعات شان در پارك لاله ميروند كه به كانون بسيار قدرتمند٬ اجتماعي و با احترام مبارزاتي و انقلابي بالايي تبديل شوند.
اما٬ امروز در شرايطيكه جنبش انقلابي مردم براي سرنگوني و جنبش رهايي از جمهوري اسلامي توسط بخش قابل ملاحظه و توده اي مردم در شهرها و بويژه در تهران با پتانسيل بالايي در جريان است٬ اقدام ابتكاري «مادران عزادار» جلسات٬ برگزاري تجمعات اعتراضي در پارك لاله آن نقطه درخشان و قابل حمايتي است كه دوره اخير در نتيجه اعتراضات ميليوني مردم از خود بروز داده است.
ظرفيت تجمع و كانون انقلابي مادران عزادار در خود حاوي پيام مهمي است. پيامي كه امروز توده هاي مردم مبارز در شكل ميليوني بعنوان شعار و مطالبه جامعه ايران در تظاهراتها بيان ميكنند. «بازداشت و محاكمه علني آمرين و عاملين كشتارهاي اخير و كليه جنايات جمهوري اسلامي در سي سال گذشته»٬ «آزادي زندانيان سياسي»٬ «لغو مجازات اعدام». به همين مناسبت وقتي اين عزيزان در بند از زندان اوين آزاد ميشوند٬ توده وسيعي از مردم و وابستگانشان به استقبال آنها ميروند و در مقابل زندان اوين شعار كوبنده «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» را سر ميدهند. شعاري كه امروز مورد حمايت ميليوني توده هاي ستمكش و زجر ديده جامعه است. جامعه اي ميليوني كه با صدها هزار خانواده مصيبت ديده٬ اعدامي و زنداني اسير يك رژيم جنايتكار و ضد انساني است.

وظيفه هر انسان آزاديخواه و مبارزي است٬ با ايجاد ارتباط وسيع٬ منظم و دائمي در بين نيرو و خانواده٬ ها٬ محافل سياسي و اعتراضي٬ سازمان هاي مدني و شخصيتهاي مخالف احكام اعدام هر چه بيشتر صفوف جنبش راديكال و انقلابي مبارزه با اعدام را تقويت كنيم.
جنبش و مبارزه «بازداشت و مياكمه علني آمرين و عاملين كشتارهاي اخير و كليه جنايات جمهوري اسلامي در سي سال گذشته»٬ «آزادي زندانيان سياسي» و«لغو مجازات اعدام» اگر بخواهد بطور وسيع و پر دامنه اي در تهران و ساير شهرها گسترش پيدا كند احتياج به ستون فقراتي منسجم با اهداف و تضمين روابطي دائمي و روتين و ادامه كار دارد كه بتواند در مقابل سر سخت ترين خانواده هايي كه بر ترند "خون در مقابل خون" و "انتقام" و تسليم سركوب و سياست ضد انساني جمهوري اسلامي شده اند٬ مبارزه و تداوم ابتكارات توده اي و همه گير را تضمين كند. فعالين جنبش ضد اعدام٬ كانون مادران عزادار نقش مهم و تعيين كننده اي را بعهده دارند. ۱۴ ژانويه ۲۰۱۰
Nasan_nodinian@yahoo.de – k.mobarez@yahoo.se

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net