لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ دی ۸, سه‌شنبه

تظاهرات علیه قوانین شریعه

سخنرانی هوزان محمود: ما امروز اینجا جمع شده ایم تا علیه قوانین اسلامی شریعه اعتراض کنیم و از اعمال بیشتر این قوانین جلوگیری کنیم. همه می دانیم که اسلام و قوانین شریعه ارتجاعی هستند و ضد حقوق زنان هستند، البته همه ادیان ضد زن و ارتجاعی هستند.
برای من به عنوان یک انسان سوسیالیست، مخالفت با قوانین شریعه و اسلامیزه کردن جامعه نه فقط امری مهم بلکه مسأله ای اصولی است.
البته درک دلایل و ریشه های قوانین شریعه و جلوگیری از دادن این تصویرتیپیک و نژادپرستانه که خاورمیانه تنها جای تولد اسلام و قوانین شریعه است، به همان اندازه اهمیت دارد. به همه افراد برچسب فناتیک، مسلمانان خشک مغز، جهادی یا بمب گذاران انتحاری زده اند که گویا امیدی به تغییر در آنها نیست، امکان پیشرفت ندارند و وادار کردن آنها به پذیرش آنچه فرهنگ غربی نامیده می شود بی فایده خواهد بود.
من بشدت این دیدگاههای شرق گرایانه درباره جوامع خاورمیانه را به چالش می گیرم. خاورمیانه تنها کارخانه ای برای ساختن افرادی که توسط جهادی ها شستشوی مغزی داده شده اند نیست. اینجا جایی مبارزه روز افزون و در حال جریان زنان، کارگران، سوسیالیست ها و جنبش های ضد سرمایه داری است. چیزی به نام ارزشهای غربی یا شرقی وجود ندارد. تنها ما با یک ارزش سر و کار داریم که اسمش حقوق بشر است و آن جهانشمول است و ربطی به نسبیت فرهنگی ندارد.
در خاورمیانه نیز زنان مانند خواهرانشان در دنیای غرب مستحق این نیستند که همسر سوم یا چهارم یک مرد بشوند. آنها مستحق به قتل رسیدن به خاطر چیزی که ناموس نامیده می شود نیستند. سزاوار نیست که زنان به خاطر انتقام سیاسی یا قبیله ای مورد تجاوز قرار گیرند. زنان در سرتاسر جهان شایسته برابری، آزادی، ارزش و احترام انسانی اند و باید برابر به شمار آیند.
من دولتهای غربی را مسئول بسیاری از کثافت کاریهایی می دانم که کشورهای خاورمیانه در آن قرار گرفته اند و به همان اندازه آنها را مسئول عروج اسلامیزه کردن جامعه و فعالیتهای اسلام سیاسی بطور پراکنده میدانم.
کافی است نگاهی به جوامع مسلمانان در این کشور( بریتانیا ) بیندازید میزان گتو، تبعیض و حاشیه نشینی از طریق سیاستهای نژادپرستانه سازماندهی شده را ببینید. جای تعجبی نیست که با قوانین شریعه روبرو هستیم و جوانان در نهادهای اسلامی شرکت می کنند.
گفته می شود مردم در این کشور علیه نژادپرستی و تبعیضی که با آن مواجهند از طریق مقاومت در فعالیتهای جهاد یا روی آوردن به مساجد برای ایجاد همبستگی میان افرادی با هویت مذهبی مشترک و ناسیونالیست ها یا قوم گرایان به پا خواسته اند.
سالهاست که مردم از آسیا و خاورمیانه به این کشور می آیند. آنها به عنوان نیروی کار تازه برای پر کردن شکاف نیروی کار با پایین ترین دستمزدها و یا به عنوان پناهجویانی که از جنگها و اشغالگریهایی گریخته بودند که در اصل نیروهای غربی مرتکب آنها شده اند.
این مهاجران خودشان در بدترین خانه‌ها و شرایط بهداشتی زندگی میکنند و با درجه بندی سازمان یافته تحت عنوان اقلیتهای قومی روبرو شدند. به آنها این حق داده شد که بدترین قسمتهای فرهنگ و دینشان را برای محافظت از خود در جوامع گتو یافته عملی کنند. جای تعجب نیست که همان مهاجران اغلب خودشان با تبعیض، ایزوله شدن و رد شدن توسط گروه مواجه بوده اند.
نقد این سیاست ها و انداختن مسئولیت بر عهده دولتهای غربی و بویژه آمریکا و بریتانیا برای توسعه، آموزش و سرمایه گذاری در گروههای اسلامی هم در غرب و هم خاورمیانه اهمیت دارد.
افغانستان را در نظر بگیرید. آمریکا طالبان را بوجود آورد و تأسیس کرد که زنان را سرکوب می کنند و اسلام را بر افغانستان حاکم کرده و این جامعه را به قرون وسطی برگرداندند. آمریکا از طالبان دست پرورده خود برای حمله به افغانستان استفاده کرد و برقع را به عنوان دستاویز و شعارآزادی زنان افغانستان به کار گرفتند. چند سال بعد از آنچه آزادسازی افغانستان نامیده می شود ما با دولتی فاسد و ضد زن روبرو هستیم و زنان هنوز زیر پوشش برقع هستند.
در عراق نیز همان کار را تکرار کردند. آنها به این کشور حمله کردند، آن را به اشغال خود در آوردند وعشیره ای ترین و ارتجاعی ترین دولت را بر پا کردند. با شدت هر چه بیشتر تمام سیاستهای ضد زن و قوانین شریعه را به قانون اساسی وارد کردند.
سرمایه داری غرب که منافع سیاسی و اقتصادی در این منطقه دارد، دارای سابقه ای از سرکوب و در هم کوبیدن جنبش سوسیالیستی، زنان، سکولاریسم و جنبش های کارگری از طریق دولت های دست نشانده محلی دارد.
در عراق ما شاهد مبارزه روز افزون سوسیالیست ها، جنبش زنان و کارگران در جبهه اصلی نبرد برای آزادی، آزادی زن، و مبارزه علیه سرمایه داری هستیم که از اسلام و قوانین شریعه به عنوان ابزاری برای تحمیق مردم استفاده میکنند.
در خاورمیانه اسلام و قوانین شریعه بخشی از نهاد سرمایه داری و ابزاری برای کنترل مردم هستند. از قوانین شریعه به عنوان ابزاری برای تقسیم جامعه بر اساس جنسیت و رفتار با زنان که نصف جامعه اند به عنوان افراد ناقص العقل و شهروندان درجه دوم استفاده می کنند. سرمایه داری محلی در عراق که عروسکهای دولتهای آمریکا و انگلیس اند، طبقه کارگر را سرکوب می کنند و مردم عراق را بزور اسلامیزه می کنند.
آمریکا و انگلیس مشکلی با دولتهای دست نشانده در پیاده نمودن قوانین شریعه ندارند. چون اعمال چنین قوانینی در سیاستهای نئولیبرالی اقتصاد بازار آزاد مجازند. عراق به جایی برای تجارت زنان و تن فروشی تبدیل شده است. جایی که کودکان ۹ ساله به فحشا کشیده می شوند.
از میراث استعمارگرانه امپریالیسم غرب در این منطقه، اشغال، جنگ و نزاع ورها کردن مردم در دست مستبدانه ترین رژیم ها که بوسیله قدرتهای امپریالیست غربی حمایت و پشتیبانی می شوند بر جا مانده است.
ما ساکت نیستیم. ما زنان، کارگران و سوسیالیست ها در این منطقه در جبهه نبرد هستیم و به مبارزه طبقاتی علیه سرمایه داری و میلیتاریسم به رهبری آمریکا ادامه می دهیم و برای برقراری آلترناتیو سوسیالیستی به جای دولتهای وحشی و متحدان غربی آنها مبارزه می کنیم.
ذکر این نکته مهم است که بسیاری از زنان شجاع در خاورمیانه که تجارب دست اول از مبارزه‌ با سرکوب و شکنجه سیاسی دارند، رهبری جنبش های در حال رشد تا یک بار و برای همیشه‌ به این همه وحشی گری پایان دهند.
متشکرم
هوزان محمود - سازمان آزادی زن عراق
( لندن ـ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۹ )

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net