لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ اسفند ۵, چهارشنبه

بنفشه کمالی/ عذر بدتر از گناه نکاتی پیرامون توضیحات سایت " اتحاد کارگری " در جواب نوشته رفیق ب . شادیمقدم

درجواب انتقاد رفیق شادیمقدم به سایت "اتحاد کارگری " از طرف مسئول این سایت توضیحاتی پیرامون عدم درج مطالب او داده شده است .این توضیحات داده شده جای بحث زیادی دارند که در ادامه نوشته ام به آن میپردازم . مسئول سایت" اتحاد کارگری "درجواب انتقاد ر.شادیمقدم نوشته اند:

"ظاهرقضیه این است که ما مطالب شخصی بنام آقای"خوشکدامن " را که در نقد " شادیمقدم " نوشته است را منتشر کرده ایم .ایشان از ما گلایه کرده اند که چرا مطلب او را به چاپ نمیرسانیم ."

قابل توجه است که مسئول این سایت دلیل تاخیر جواب " این نامه "را شرکت در مراسم یادبود رفیق یدالله خسروشاهی ذکر کرده اند .دلیلی که برای عدم دادن جواب به ر. شادیمقدم آورده اند برای منِِ خواننده قانع کننده نیست .به خاطر اینکه رفیق شادیمقدم از مدتی خیلی پیش از این ،از سایت " اتحاد کارگری "برای عدم درج مطالب خود توضیح خواسته بودند.اما از طرف مسئول این سایت تا قبل از اینکه ر .شادیمقدم انتقاد خود را در سایت آزادی بیان علنی کند پاسخی دریافت نکرده بود و به محض علنی شدن انتقاد از طرف این رفیق ، تازه مسئو ل سایت "اتحاد کارگری " یادش افتاد که جواب او را از طریق " سایت آزادی بیان " بدهد .

این روش برخورد هیچ نزدیکی با دیدگاه ها و برخوردهای طرفداران و فعالین طبقه کارگر ،درک ها و روشهای انقلابی ،کمونیستی وسوسیالیستی ندارد. وما را به یاد برخورد دولت های بورژوائی ،خصوصا" در کشورهای غربی میاندازد که بطور معمول به انتقادات و مشکلات مردم اهمیتی نمیدهند ولی به محض اینکه ،از طرف خبرنگار و یا شخص منتقدی مسائل به شکل علنی و در انظارعمومی قرار میگیرد و مطرح میشود ، مسئولین دولت بورژوائی از ترس افشاء شدن بیشتر ،یادشان میافتد که باید به مشکلات و انتقدات جواب داده ومسئله را مورد بررسی قرار میدهند و به آن رسیدگی میکنند .انجام این کار نه برای اساس اعتقاد و اصول و پرنیسبهای سالم ، بلکه از ترس انتقاد و افشاگری بیشتر میباشد .

درضمن رفیق شادیمقدم از سایت اتحاد کارگری آنطور که مسئول این سایت ادعا کرده "گلایه"نکرده است ، بلکه به روش غیردمو کراتیک آنان انتقاد کرده است.
درپارگراف بعدی مسئول سایت "اتحاد کارگری"نوشته اند :

"ما در مطلبى تحت عنوان "درباره‌ ما" بطور شفاف ضوابط و نحوه‌ى كار سايت اتحاد كارگرى را مشخص كرده‌ايم. براساس اين سياست نه‌ مضمون مطلب آقاى "خوشکدامن" مورد تائيد ماست و نه‌ مجاز ھستيم كه‌ مقاله‌ھاى آقاى "شاديمقدم" و امثالھم را به‌ چاپ برسانيم. ماجرا اين است كه‌ چند ماه‌ قبل نامبرده‌ مطلبى براى ما ارسال كرد و رفيق شاھو از جانب سايت اتحاد كارگرى طى ياد داشتى براى وى توضيح داد كه‌ بخاطر جانبداريش از جريان نئوتوده‌اى" با انتشار مطلبش و يا ھر گونه‌ اظھار نظرى كه‌ بوى از اين جريان ضد كارگرى را بدھد، خودارى مى ورزد. با اين حال مطلب اخيرش ھم شمول ھمين سياست مى شود"

رفیق شادیمقدم توضیح داده اند که ایشان ایمیلی از شخصی به نام " شاهو " و یا از طرف "اتحاد کارگری" آنطور که مسئول این سایت نوشته دریافت نکرده است و ادعای آنان مبنی بر فرستادن ایمیل برای ر.شادیمقدم صحت ندارد .در ضمن در بخش دیگری از نقل قول بالا، که توسط مسئول سایت " اتحاد کارگری " نوشته شده است تناقض و سئوال وجود دارد و آن این است که اگر این سایت با نظرات ر.شادیمقدم در " جانبداری "از تشکیلات "اتحادسوسیالیستی کارگری "مشکل و مسئله داشته و دارند ، چرا بعد از تقریبا" یکسال و نیم که از نوشتن مطالب ر. شادیمقدم پیرامون به قول ، سایت " اتحاد کارگری " "جانبداری " ایشان ، از "رفقای اتحادسوسیالیستی کارگری " میگذرد تازه یادشان افتاده است که به این" جانبداری "ر.شادیمقدم اعتراض بکنند.

باید بگویم که مسئول سایت"اتحاد کارگری"بسیار دیر به فکر این مسئله افتاده است .در ضمن با لحنی توهین آمیز از ر. شادیمقدم به عنوان " امثالهم "نام برده اند ،لطفا"جرئت داشته باشید و صریح بنویسید که منظورتان از "امثالهم "چیست ؟طبقه کارگر و مدافعان آن در بیان و پراتیک خود روشن و شفاف برخورد میکنند .

درپاراگراف بعدی نوشته اند:
"واقعا اين حق طبيعى ماست كه‌ گارد ويژه‌اى در مقابل جريانى كه‌ مبارزين داخل را به‌ احزاب سياسى و برانداز منتسب مى كند، داشته‌ باشيم. جريانى كه‌ به‌ فعالين درخشان و صديق طبقه‌ كارگر به‌ دروغ برچسب مى زند و آخر سر نيز كنار قبرش ظاھر مى شود و اشك تمساح مى ريزد، جريانى كه‌ فعالين و تشكلات كارگرى را به‌ "سولداريتى سنتر" و ... منتسب مى كند، جايش در بين ما نيست. براى ما جاى سوال است كه‌ چرا وب سايت آزادى بيان مطالب ھواداران اين جريان ضد كارگرى را منتشر مى كند؟ چه‌ شده‌، آيا آنھا از خراب كارى خويش فاصله‌ گرفته‌اند؟ اگر اينطور است، ما را نيز در جريان بگذاريد. "

دررابطه بااین بحث ونقل قول و اتهامات بالا باید یادآور شوم و تاکید کنم که در سال گذشته به مدت زمان طولانی در بین طرفین شرکت کننده در این ماجرا بحث ها ،برخوردها،اتهامات و افتراهات زیادی(مثل اتهامات بالا از طرف " سایت اتحاد کارگری "بر علیه رفقای "اتحادسوسیالیستی کارگری")صورت گرفت که در این جا ، وارد بحث های گذشته در این زمینه نمیشوم.سایت" اتحاد کارگری "الان با عنوان کردن این مسئله ،خواسته که از آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرد .علاقمندان به چگونگی روند و پروسه این ماجرا میتوانند به آرشیو سایت آزادی بیان ،اتحادسوسیالیستی کارگری و سایت های دیگر مراجعه کنند .

درقسمت دیگری ازنوشتۀ"اتحاد کارگری"خواننده باناباوری وشگفتی،بادیدگاهی بسیارغیردموکراتیک، سرکوبگرانه و استالینیستی روبرو میشود. مسئول سایت " اتحاد کارگری " نه تنها خودش از درج مطالب ر. شادیمقدم خودداری کرده و میکند و مطالب رفیق خوشکدامن و دیگر منتقدین نظری ر. شادیمقدم را درج نموده اند، بلکه عامرانه ازرفقای سایت آزادی بیان میخواهد که اقدام به اعمال و روش های غیردموکراتیک واستالینیستی بر علیه طرفداران ،قلم زنان ونظر دهندگانی که به نظر مسئول اتحاد کارگری طرفدار رفقای "اتحادسوسیالیستی کارگری"هستند،کنند و از درج مطالب هوداران اتحاد سو سیالیستی کارگری خود داری نمایند و قلم آنان را بشکنند .

این برخورد بامعیارهای سیاسی و انقلابی که در بین نیروها و افراد چپ و انقلابی متداول است در تضاد میباشد،با این حساب ،براساس اعتقاد مسئول سایت اتحاد کارگری هیچ کس در هیچ موردی نباید اظهار نظر کنند ،بخاطر اینکه امکان بایکوت قلمی در مورد او میتواند به مرحله عمل در آید .باور نکردنی است که مسئو ل سایتی که خود را "هوادار کارگران "مینامند ،بدینگونه تنگ نظرانه و غیردمو کراتیک بیندیشد و عمل کند و از دیگران هم اینگونه برخوردها را طلب نماید .

خوشبختانه رفقای سایت آزادی بیان با روش کاری بسیار دموکراتیک و اصولی خود در این مدت نشان داده اند که بالاتر و فراتر ازاین تنگ نظری های خرده بورژوایی و غیراصولی قرار گرفته واز نظررشد و آگاهی سیاسی و فرهنگی از کالیبر دیگری برخوردارهستند. سنت درستی که سایت آزادی بیان به نظر من در میان نیروهای چپ رادیکال بناگذاشته ، بسیار قابل تقدیر میباشد .خوشبختانه این سایت به محل بحث و برخورد های سالم نظری و سیاسی نیروهای انقلابی چپ تبدیل شده است .

خطاب به سایت اتحاد کارگری
لطفا"تاریخ را بادیدگاه های عقب مانده،غیراصولی وشخصی به عقب برنگردانید.و ُمبلغ سنتهای درست ، اصولی، پیشرو و انقلابی باشید .طبقه کارگر به جلو مینگرد و به آینده روی دارد نه به گذشته .
مسئول سایت " اتحاد کارگری " با دبدبه و کبکبه نوشته اند :

"ما تابحال صدھا خبر و مقاله‌ از افراد و يا جريانات مختلف را منتشر كرده‌ و كماكان به‌ وظيفه‌ خود مى دانيم كه‌ اين امكان را چند برابر ارتقاء و افزايش دھيم كه‌ بھتر در خدمت باشيم اما عدم انعكاس مطالب "حزب توده‌"، "سازمان اكثريت" و جريان نو ظھور "آذرين - مقدم" و ... را نه‌تنھا نقض آزادى بيان نيست بلكه‌ به‌ كارى كاملأ انقلابى مى دانيم. ما به‌ سھم خود مى كوشيم كه‌ جامعه‌ را در مقابل آنھا واكسنه‌ نمائيم. از اين رو، از تمام تريبون ھاى كه‌ طرفدار فضاى سالم ھستند تقاضاء داريم كه‌ روى انتشار مطالب تعمق نمايند "

دررابطه با ادعای بالا توسط مسئول این سایت اولا"این ادعا نه کاملا" بلکه بخشا"صحت دارد ،بخاطر اینکه نوشته های رشادیمقدم در این سایت به دلیل اینکه مسئول "سایت اتحاد کارگری "با دیدگاه های ایشان مخالف هستند درج نگردیده است. در صورتیکه مقالات رفقای دیگر که درجواب و یا در مقابل نظرات ر. شادیمقدم نوشته شده اند ،درج شده است .

ثانیا"وغیر قابل قبول تر ،نادرست تر و قابل انتقاد تر از همه این است که در این بخش از نوشته،اتحاد کارگری ر. شادیمقدم را در کنار جریانات ضد انقلابی ،خائن ودر کنار همدستان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قرار داده است( اکثریت و حزب توده ).این برخورد آنها به شدت موردانتقاد میباشد و محکوم است وبا هیچ معیار کمونیستی ،انسانی ،اصولی وحقوقی همخوانی ندارد .

مسئول این سات باید بابت این اتهام ،توهین وبرخورد غیراصولی عذرخواهی کند.زیرا قرار دادن این رفیق کمونیست وانقلابی که تمام زندگی خویش را در راه آرمانهای والای کمونیستی و مبارزه بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و دفاع از طبقۀ کارگر مبذول داشته است، در کنار "اکثریتی ها و توده ای ها"،اتهام و توهینی غیرقابل قبول میباشد .

درپایان ذکر یک نکته لازم وبسیار مهم میباشد و آن این است که ر. شادیمقدم در شرایطی که جو هیستریک ، غیرسالم ، پر از اتهام ، افتراء و متشنجی در بین بعضی ازنیروهای چپ بر سر مسائل مورد اختلاف حاکم بود و تعداد بیشماری از نیروهای چپ درآن میان موضع سکوت گرفته بودند و به تماشاگران ساده آن اختلاف و مشاجره و درگیری تبدیل شده بودند،با شجاعت،صداقت،بدون حسابگری وعدم تنگ نظری های خرده بور- ژوایی با برخوردی اصولی و با پرنسیبهای کمونیستی نظرات خود را در رابطه با مسائل مورد اختلافی که در آن زمان بین نیروهای مختلف چپ در جریان بود بیان کردند.از اتهام و افترا(مثل افتراهات کنونی سایت اتحاد کارگری به این رفیق)نترسیده و نان به نرخ روز نخورد.ماباید به وجود رفقائی اینچنین باپر نیسب واصولی افتخار کنیم و به جای کوبیدن ،توهین وسانسور کردن نظراتشان به آنان ارج نهیم .

لازم به یادآوری است که مباحث و مطالبی که در این نوشته ازآن نام برده شده است ،در آرشیو سایت آزادی بیان موجود میباشد .پیش بسوی دفاع از سنت های نو ، سالم ،اصولی و کمونیستی.

بنفشه کمالی 2010. 2. 23
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net