لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

بنفشه کمالی / در راستا و تائید نوشتۀ رفیق بهروزشادیمقدم: " آزادی بیان به سبک سایت اتحاد کارگری"

انتقاد رفیق بهروز شادیمقدم به سبک کارسایت"اتحاد کارگری"مبنی برعدم درج مطلب نوشته شده توسط رفیق شادیمقدم در این سایت ، در جواب ایشان به مطلبی از ر. خوشکدامن و درج یک طرفه مطلب ر . خوشکدامن در سایت"اتحاد کارگری "کاملا درست و به جا میباشد .طبیعتا" هر سایتی مجاز است که بر اساس معیارها ی سیاسی و نظری خویش و مطابق ضوابط کاری که برای خود تهیه و تدوین کرده است مطلبی را در سایت قرار دهد و یا اینکه اینکار را نکند ، بحث بر سر این جنبۀ قضیه نیست .
اشکال کار سایت "اتحاد کارگری " و انتقاد به جنبه دیگر بر خورد مسئولین اَن میباشد .به اینصورت که این رفقا خوانندگان مطالب سایت خود را با قرار دادن فقط یک نظر از دو نظر رفقایی که با هم بحث و برخورد نظری داشته اند ، یک طرفه به قاضی برده و با قراردادن مطلب یک رفیق ر.خو شکدامن در سایت خود ، در یک بحث دوطرفه ، رفیق دیگر را که در این میان رفیق بهروز شادیمقدم باشد، متضرر نموده اند . وحق دمو کراتیک ایشان را ندیده گرفته اند .از طرف دیگر حق دموکراتیک خوانندگان سایت " اتحاد کارگری " را نیز پایمال نموده و به آنها فرصت مطالعه و قضاوت را با درج یک طرفۀ نظر یک رفیق(ر.خوشکدامن) از آنان سلب کرده اند .
زمانیکه مسئولین سایتی مقاله ای را که شخصی در برخورد به نظرات دیگری نوشته درج میکنند وجواب مقاله را چاپ نمیکنند ، انتقاد به مسئول و یا مسئولین آن سایت وارد میباشد .قابل انتقاد تر از همه این است که رفقای مسئول سایت" اتحاد کارگری " حتی زحمت دادن جواب و توضیح این اینکه چرا به قرار دادن یک طرفۀ نوشته ها اقدام کرده اند را هم به خود نداده اند.این طرز برخورد و بی اعتنایی به سئوال رفیق بهروز شادیمقدم و یا هر رفیق دیگر خود گواه از درکی ناقص ، ضعیف و ناآگاهانه از فعالیت علنی و دمو کراتیک میباشد .
در ضمن به باور من بر خلاف روابط و معیارهای انسانی و متمدنانه میباشد. با اینکار (درج فقط نظر یک رفیق در بحث دو طرفه )به خوانندگان این سایت ، فرصت و امکان اینکه آنان با نظر رفیق ( در این مورد ر.شادیمقدم ) آشنا گردند رااز آنان سلب کرده اند . در واقع این گونه برخوردها بسیار غیردموکراتیک و یک طرفه به قاضی رفتن است و گواه بر درک کم و ناقص از کار دموکراتیک میباشد

بنفشه کمالی 2010-02-20
http://shadochdt.wordpress.com
banafshekamali@gmail.com

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net