لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ بهمن ۲۶, دوشنبه

گزارش آکسیون اعتراضی 10 فوریه (21 بهمن) در بروکسل – بلژیک

از ساعت 16 به تدریج در محل مورد نظر یعنی روبروی سفارت جمهوری اسلامی و پشت دانشگاه آزاد بروکسل (خیابان فرانکلین روزولت) جمع شدیم و مشغول برپایی تدارکات برنامه مثل سیستم صوتی، پرچم ها، عکس ها و پوستر و ... شدیم. پس از دقایقی رفقای بلژیکی هم از بلوک مارکسیست-لنینیست، از لیگ مارکسیستها و چند نفر هم از چپ ها قدیمی سندیکایی به ما پیوستند. با توجه به سردی بیش از حد هوا و یخبندان شدید، بارش مداوم برف و بوران و باد سرد جمعیت متناسبی خود را به آکسیون رسانده بودند. متأسفانه چند ماشین از آنتورپن در جاده مانده بودند ونتوانستند به موقع برسند. دو رفیق از هلند و رفیقی از آلمان هم ما را همراهی می کردند.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک با شعارهایی برنامه را آغاز کرد و با شعارهای روز ایران، شعارهای مبارزاتی ماههای گذشته مردم، شعارهای انترناسیونالیستی مشترک بین انقلابیون دنیا، برنامه را ادامه داد.

در بین جمعیت حاضر نیروهای انقلابی و مارکسیست، جوانانی با لباسهای سبز، نیروهای حزبی بلژیکی و افراد عادی در کنار هم شعار می دادند و جوّ مبارزاتی متحدانه ای برقرار بود. به نحوی که شعارهای مختلف از سوی افراد مختلف سر داده شد. خوشبختانه بعد از چند ماه؛ هم تحمل مردم بالاتر رفته و هم از آن مهمتر با رشد مبارزات رادیکال مردم در داخل ایران، جوّ اپوزیسیون هم تغییر کرده است. بنابراین با توجه به تک شعارهای ناموزون، اوضاع کلی آکسیون با مشارکت حداکثری پیش رفت. شعاردهندگان مختلف از نقاط قوت مهم ما بود.

در اواسط برنامه جمعیت خشمگین و تهییج شده، به دنبال جوانی با پارچه سبز وارد فضای ممنوعه شده و به سرعت توسط نیروهای ویژه امنیتی و پلیس فدرال محاصره و به عقب رانده شدند. ما تلاش کردیم در محل بمانیم و شعاردهنده هم از پشت میکروفن، دائماً شعارهایش را رادیکال تر می کرد. با فشار پلیس که کمی با چاشنی برخورد فیزیکی هم همراه شد، تصمیم گرفتیم به محل اول برگردیم و برنامه را ادامه دهیم.

در انتهای برنامه قطعنامه کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک خوانده شد. سپس باز شعار دادیم و فریاد زدیم. در انتهای آکسیون هم با دست و سوت مردم مبارز در خیابانهای ایران را تشویق و بهترین و انقلابی ترین آرزوهایمان را نثارشان کردیم.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک

2010-02-10


تعدادی از شعارهای سرداده شده در بروکسل:

1. مواردی که نمی خواستیم:

* رژیم تبعیض و فساد، نمی خوایم

* رژیم اعدام و زندان، نمی خوایم
* رژیم گشت ارشاد، نمی خوایم
* رژیم شلاق و سنگسار، نمی خوایم
* قانون تبعیض آمیز، نمی خوایم
* جمهوری زن ستیز، نمی خوایم
* جمهوری اسلامی، نمی خوایم

2. مواردی که زنده باد گفتیم:

* آزادی زندانی سیاسی
* آزادی اندیشه
* آزادی تشکل
* سندیکای کارگری
* اعتراض کارگری
* اعتراض معلم
* اعتراض دانشجو
* بستن درِ زندان
* آزادی ملتها
* آزادی زبانها
* آزادی عقیده
* نداشتن مذهب

3. مواردی که مرگ بر گفتیم:

* مرگ بر رژیم نیرنگ و فریب
* مرگ بر این رژیم زن ستیز
* مرگ بر جمهوری اعدام
* مرگ بر جمهوری زندان
* مرگ بر جمهوری تجاوز
* مرگ بر جمهوری سنگسار
* مرگ بر جمهوری اسلامی

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net