لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

زینب میرهاشمی / تنظیم بودجه سال 89 به نفع نهادهای نظامی و به ضرر اقشار زحمتکش مردم

در حالی که همه داده های اماری توسط نهادهای حکومتی و نیز کارشناسان اقتصادی گواهی به بحرانی بون وضعیت اقتصادی می دهند، احمدی نژاد با شیادی و آمارسازی دروغ، بدون به حساب آوردن بخشهای دیگر نهادهای حکومتی، به نفع نظامی کردن هر چه بیشتر اقتصاد گام بر می دارد. احمدی نژاد روز 28 بهمن، در برابر خبرگزاریهای حکومتی نرخ رشد اقتصادی را 9/6 در صد اعلام کرد. در حالی که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به نام جمشید انصاری در گفتگو با روزنامه حکومتی مهر به تاریح 29 بهمن 88، این گفته احمدی نژاد را غیر واقعی دانست و گفت: «طبق آمار بانک مرکزی که امسال منتشر شد، رشد اقتصادی ما در سال 87، برابر با 7/2 درصد است.» وی اشاره کرد که البته مراجع مستقل همچون بانک جهانی رشد اقتصاد ایران را 5/1 درصد اعلام کره اند. این آمار خلاف وعده های احمدی نژاد بر رساندن رشد اقتصادی به 8 درصد در پایان سال 88 و پایان برنامه چهارم است.
چالشهای طرح حذف یارانه ها
حذف یارانه ها و منابع مالی به دست آمده از آن همچنان مورد دعوای مجلس و دولت است. تحلیلهای اقتصادی وخیم تر شدن وضع اقتصادی را در اثر اجرایی شدن طرح یارانه ها پیش بینی می کنند. این داده های تحلیلی بر افزایش تورم به بالای 40 درصد و رسیدن خط فقر به بیش از یک میلیون تومان گواهی می دهند. عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار در گفتگویی با ایرنا در تاریخ سه شنبه 27 بهمن در این باره گفت: «افزایس 40 هزار میلیارد تومانی رقم بودجه به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به بیش از 40 درصد خواهد رساند.» بر اساس تحقیقات موسسه مطالعات انرژی، با افزایش قیمت حاملهای انرزی، مصرف واقعی شاخص رفاه اقتصادی در خانوارهای روستایی 17 تا 30 درصد و در خانوارهای شهری 15 تا 27 درصد کاهش می یابد. همین مطالعه نشان می دهد با فرض افزایش قیمت بنزین به اندازه 400 درصد میانگین تورم 6/5 در افزایش می یابد. تولید و اشتغال نیز به طور متوسط 2/2 و 6/3 درصد کاهش خواهد یافت.» (اعتماد 13 بهمن 88). بیکاری، عدم امنیت شغلی، تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی و افزایش واردات از اثرات مستقیم طرح حذف یارانه ها خواهد بود. یکی از اثرات طرح حذف یارانه ها رشد نامتناسب نقدینگی خواهد بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی تا پایان شهریور سال جاری به 211 هزار و 661 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 7/26 درصد رشد داشته است. یادآوری می کنم که وقتی احمدی نژاد به قدرت رسید میزان نقدینگی 60 هزار میلیارد تومان بود. بر اساس یک گزارش در اعتماد روز دوشنبه 12 بهمن «افزایش حجم نقدینگی از 190 هزار میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد تومان طی شش ماهه منتهی به شهریور 1388 نشان دهنده افزایش 10 هزار میلیارد تومانی و رشد شش درصدی حجم نقدینگی طی این دوره است.» دولت در برابر منبع مالی عظیمی که از حذف یارانه ها به جیب خواهد زد، وعده میزان اندکی یارانه نقدی به اقشار بسیار کم درامد داده است. طرح ارائه این یارانه ها هنوز نامشخص است. در این طرح خانوارها به سه خوشه تقسیم شده اند. خوشه نخست دهکهای اول تا چهارم خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم حوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم چنین فزض شده که اگر درامد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه 79 هزار تومان و در امد سرانه هر نفر در خوشه دوم 130 هزار تومان باشد یارانه نقدی به انها تعلق می گیرد. رشد قیمتها، انبار شدن منبع عظیم مالی و پخش یارانه هیچ خوانایی با هم نداشته و این طرح به سمت فربه تر شدن دولت، حامیان آن و سرمایه داران و نیز فقیر تر شدن اقشار کم درآمد منجر خواهد شد. بر اساس طرج حذف یارانه ها، قرار است از سال اینده خورشیدی یارانه 16 قلم کالا و خدمات از جمله مواد سوختی نظیر بنزین، گاز برق و کالاهای اساسی مانند گندم، قند و شکر، روغن حذف شود و طی یک دوره پنج ساله مصرف کنندگان هزنیه نهایی این کالاها را بپردازند. کشاکش بر سر منبع مالی به دست آمده از حذف یارانه ها همچنان بین مجلس و دولت در ماه گذشته در جریان بوده است. اعضای مجلس از بی اعتنایی رئیس دولت به دستگاه مقننه و نیز قانون شکایت دارند. برای مثال مجلس تصویب کرده که طرح هدفمند کردن یارانه ها و یا حذف یارانه ها در مدت زمانی 5 سال باشد و دولت در سال اول تا 20 هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد. در حالی که دولت این منبع درامد برای خود را در همان سال اول دوبرابر یعنی 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. مورد دیگر صندوق توسعه ملی است. بر اساس برنامه پنجم اقتصادی قرار بر این بوده که حداقل 20 درصد در آمدهای نفت، گاز و فرآورده های نفتی به این صندوق واریز شود. ایجاد این صندوق به دستور ولی فقیه بوده است. احمد توکلی رئیس بخش پژوهشهای مجلس در رابطه با دست اندازی دولت روی این صندوق می گوید: «شما آقایان دولتی در لایحه بودجه 89 صندوق را تاسیس کرده اید و گفته اید خودمان اساسنامه اش را تصویب می کنیم، در حالی که در سیاستهای کلی آورده شده، مجلس باید اساسنامه صندوق را تصویب کند. بعد 13 هزار و 400 هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز کردید و پول نفت را در آن در نظر گرفتید و همه آن را برداشت کردید و یک صندوق خالی باقی گذاشتید.» (اعتماد سه شنبه 20 بهمن)
تعیین بودجه سال 88 به نفع سپاه پاسدارن و بسیجیها
بودجه سال 89، دستگاه نظامی و امنتی رژیم افزایش چشمگیری داشته است. طرح بودجه سال 1389 در تاریخ 4 بهمن به مجلس داده شد. میزان این بودجه 368 هزار میلیارد تومان (معادل 368 میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است. این بودجه نسبت به بودجه سال 1387، حدود 90 هزار میلیلارد تومان افزایش داشته است. یعنی 30 درصد نسبت به سال قبل بودجه دولت افزایش پیدا کرده است. نگاهی به ارقام تنظیم شده در این بودجه تقسیم ناعادلانه ثروت مردمی به نفع نهادهای نظامی، و به ضرر مردم آشکار است. این آمارهایی حکومتی است و ابعاد واقعی و عمق فاجعه تقسیم ناعادلانه ثروت را به درستی نشان نمی دهد. بودجه علنی نهادهای نظامی از 11 هزار و 250 میلیارد تومان در سال 1388 به 14 هزار و 735 میلیارد تومان در سال 1389 افزایش یافته است. بودجه ای که برای سپاه پاسداران در نظر گرفته شده از 4 هزار و 850 میلیارد تومان در سال 1388 با 30 درصد افزایش معادل 975 میلیارد تومان به 5 هزار و 825 میلیارد تومان در سال 89 افزایش یافته است. بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی 50 درصد افزایش داشته است . بودجه ارتش از 1800 میلیارد تومان به 2 هزار و 213 میلیارد تومان افزایش یافته است. در مطلبی در سایت حکومتی آفتاب تاریخ 10 بهمن، به قلم پرویز بابایی آمده است:«مجموع بودجه نهادهای نظامی از 11250 میلیارد تومان در سال 1388 به 14753 میلیارد تومان در سال 1389 افزایش داشته است. بودجه پیشنهادی سپاه پاسداران از 4850 میلیارد تومان در سال 1388 با 20 درصد افزایش معادل 975 میلیارد تومان به 5825 میلیارد تومان در سال 1389 افزایش یافته است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درگفتگویی با ایسنا به تاریخ 23 بهمن 88 می گوید، بودجه ای که برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است از 30 درصد افزایش بودجه نسبت به سال قبل، تنها 6 درصد سهم وزارت بهداشت است. وی می گوید: «دولت 8 هزار میلیارد تومان بودجه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته که بدون شک با توجه به 2000 میلیارد تومان کسری بودجه وزارت بهداشت و رشد ا6 درصدی بودجه، سرانه شش هزار و پانصد تومانی به زیر 4 هزار تومان خواهد آمد، بنابراین بیشتز از 70 درصد از هزینه های درمان دوباره به دوش مردم می افتد. بی اعتنایی احمدی نژاد نسبت به مجلس و قانون مورد اعتراض نزدیکان خودش قرار گرفته است. توکلی در گفتگویی با اعتماد سه شنبه 20 بهمن گفت که دولت در لایحه پیشنهادی خود به عناوین مختلف اجازه جا به جایی اعتبارات را از مجلس گرفته است. وی در همین رابطه می گوید: «معنای این حرف این است که اصلا بودجه یی نوشته نمی شود و هیچ رقمی قابل اتکا نیست.» وی در اعتراض به بی اعتنایی احمدی نژاد لایحه بودجه سال 89 را غیر واقعی ارزیابی می کند.
افزایش بودجه سپاه و بسیج
احمدی نژاد در سخن پراکنیهای خود هنگام ارائه طرح بودجه به مجلس، بر اهمیت افزایش بودجه بحش فرهنگی تاکید کرد. بر همگان روشن است که بخش فرهنگی جمهوری اسلامی همان تقویت بخشهای نظامی مانند بسیج و سپاه در جهت مقابله با مردم و رواج فرهنگ ارتجاعی ولایت فقیه است. این توجه را می توان در تعیین میزان بودجه برای نهادها و انجمنهای وابسته به دولت مشاهده کرد. احمدی نژآد در رابطه با بخش فرهنگی بودجه می گوید: «علاوه بر بودجه های معمول بخش فرهنگ که در سال 88 به حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان بالغ می شود، 1500 میلیارد تومان به بخش فرهنگ اختصاص داده شد که 900 میلیارد تومان آن برای کارهای نرم افزاری فرهنگ و توسعه تولید و محتوای فرهنگی و 600 میلیارد تومان هم برای زیرساختهای فرهنگی اختصاص می یابد.» (دویجه وله دوشنبه 12 بهمن) در ساختار ولایت فقیه، وظایف پیشبرد فرهنگی در دست بسیج وابسته یه سپاه است. به چند نمونه کارهای فرهنگی که در زیرساختهای دستگاههای نظامی امنیتی رژیم است و برای آن افزایش بودجه در نظر گرفته شده است، در زیر اشاره می کنم. دانشگاه امام صادق که از دانشگاه تربیت رجال برای اشتغال در وزارت کشور و وزارت خارجه و نهادهای نظامی و امنیتی است به عنوان نهاد فرهنگی در نظر گرفته شده است. سازمان تبلیغات اسلامی 37 میلیارد تومان دفتر تبلیغات حوزه علمیه 47 میلیارد تومان شورای عالی حوزه علمیه 191 میلیارد تومان مرکز خدمات حوزه علمیه 114 میلیارد تومان شورای عالی حوزه 6 میلیارد تومان بنیاد فرهنگی مولانا 337 میلیون تومان. این موسسه وابسته به حمید مولانا، مشاور احمدی نزاد است کانون نویسندگان قم 200 میلیون تومان موسسه بصیرت، ترجمان وحی، پرتو ثقلین، موسسه علوم و معارف اسلامی نور، موسسه مصباح الهی، موسسه سفینه النجاه، جزو بنیادهایی هستند که از دولت پول دریافت می کنند. در بودجه سال 1389 کمک هزینه همه اشخاص حقیقی و حقوقی از 43 میلیارد و 517 میلیون تومان به 93 میلیارد و 717 میلیون تومان رسیده است. سهم موسسه اینده روشن (موسسه مهدویت) که رحیم مشاعی رئیس دفتر احمدی نژاد موسس آن است، یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. برای مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست حسینیان 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای موسسه اموزشی و پژوهشی خمینی که متعلق به آیت الله مصباح یزدی است نیز برای تملک دارائیهای سرمایه ای مبلغ 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. (تهران امروز 10 بهمن 88 ) افزایش کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در بودجه سال 89 رشد 5/143 درصدی دارد. بودجه نهاد ریاست جمهوری و اشخاص حقوقی و حقیقی که به نحوی به ریاست جمهوری وصل هستند افزایش چشمگیری دارند. علاوه بر افزایش بودجه این اشخاص، در سال 89 بر تعداد آنها هم افزوده شده است. بر اساس همین منبع کمک هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول بودجه 89 از 43 میلیارد و 517 میلیون تومان به 93 میلیارد و 717 میلیون تومان رسیده است تملک دارائهای سرمایه ای در این جدول و برای کمک به این اشخاص از 21 میلیارد و 500 میلیون تومان به 63 میلیارد و 900 میلیون تومان افزایش یافته است. در مجموع کمک به این اشخاص رشد 5/142 درصدی در بودجه سال 89 را نشان می دهد. در روزهای پایانی سال 88، بار دیگر تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران بدون مداخله نمایندگان واقعی کارگران و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد هزینه زندگی، در ساخت و پاختهای شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان در جریان است. با توجه به آمارهای ارائه شده، رشد قیمتها، رشد تورم و اجرایی شدن طرح یارانه ها، از طرف کارشناسان اقتصادی از 800 تا یک میلیون تومان براورد شده است. با توجه به نامتناسب بودن حقوق کارکران و مزدبگیران با این خط فقر، خراب تر شدن وضعیت معاشی مردم پیش بینی می شود. مبارزه برای افزایش دستمزد و رساندن آن به نرخی واقعی و مشارکت نمایندگان واقعی کارکران در تعیین این دستمزد، در حرکتهای اعتراضی کارگران در روزها و ماههای آینده خود را نشان خواهد داد.
زینت میرهاشمی
اول اسفند 1388

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net