لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

آزاد زمانی / تظاهرات گسترده مردم درشهرهای بزرگ ایران علیه جمهوری اسلامی!

تظاهرات گسترده مردم درشهرهای بزرگ ایران علیه جمهوری اسلامی!
مردم تهران ودیگر شهرها به خیابانها آمده اند. مردم با سرکوبگران به شدت درگیرند. نیروهای ضد شورش، لباس شخصی ها و یگانهای ویژه سپاه پاسداران سراسیمه ازاین سو به آن سو می دوند.
جنگی تن به تن درخیابانهای مرکزی شهرتهران درجریان است. ماشینها وموتورسیکلت های انتظامی وبسیجی توسط مردم یکی پس ازدیگری به آتش کشیده می شوند. مقرهای انتظامی و بسیج دربرابر تظاهرات کننده گان قادربه مقاومت نیستند. چندین مقر ومراکز انتظامی درتهران به آتش کشیده شدند. نیروهای انتظامی به سوی مردم شلیک میکنند و پابه فرار میگذارند. خیابانها امروز مال مردم است. فرمانده هان نیروی انتظامی درچندین مورد با بلندگو درحالت استیصال و تدافعی ازمردم تقاضای آرامش میکنند. مردم معترض به نیروهای امنیتی و انتظامی فرصت نمی دهند. صداهای شنیده شده از بیسیم های بجا مانده ازنیروهای انتظامی حکایت از آشفتگی فرماندهی انتظامی واطلاعاتی نیروهای سرکوبگر رژیم دارد.
همزمان با تظاهرات تهران مردم معترض درشهرهای دیگر به خیابانها آمده اند. مردم معترض مراسم های مذهبی را دراکثر شهرها به هم زده اند.
درشهر تبریز خیابان جمهوری، خیابان تربیت، چهارراه شهناز تا میدان ساعت، مملو از تظاهرات کننده گان است. نیروهای رژیم با گازاشک آوربه مردم حمله کرده اند. زد وخورد میان مردم ونیروهای ضد شورش درجریان است دردرگیریها تبریز دهها نفر زخمی شده اند وتاکنون چهار نفر جان خود را از دست داده اند.
شهر های اصفهان، نجف آباد، قم، مشهد وشیراز وشهرهای دیگرصحنه رویارویی مردم معترض ونیروهای سرکوبگراست. مردم معترض عزم جزم کرده اند که حکومت را به زیربکشند. روحیه انقلابی واعتراضی مردم بسیار بالاست. اعتراضات درحال گسترش درهمه نقاط ایران است.
مردم درتهران تظاهرات را به سوی مراکز مهم دولتی گسترش داده اند. درتظاهرات امروز تهران پنج نفر کشته شده وتعداد زیادی زخمی گشته اند. صدها نفر از تظاهرات کنندگان توسط نیروهای دولتی بازداشت شده اند با این وضع تظاهرات به شدت ادامه دارد. خیابانهای منتهی به صدا وسیمای جمهوری اسلامی درتهران میدان کشمکش وجنگ میان مردم ونیروهای سرکوبگر است. مردم میخواهند صدا وسیمای حکومت اسلامی را خفه کنند.
قدرت اعتراضی مردم بالاست،توقعات مردم بالا رفته است، اعتماد مردم به نیروی عظیم خویش بیشتر شده است. آرایش اجتماعی مردم منظم تر و منسجم تراز پیش است. تجارب مردم معترض فراترازگذشته است. روند روبه رشد سازمانیابی واعتراضات گسترده معادلات تمامی جناحها و نیروهای حکومتی را به هم ریخته است.
انشقاق میان جناحهای حکومتی بیشتر شده است. مرافعات سیاسی ودرون جناحی که مدتی با خط ونشان کشیدن ها وگروکشی از توان اعتراضی مردم درجریان بود، براثر فشار مردم معترض به شکافی عمین برفرق سرجمهوری اسلامی تبدیل شده است. پیکار مردم معترض درخیابانها محاسبات سران جناحهای حکومتی را مختل کرده اند.
برخی از سران اصلاحاتچی ازرسانه های جمعی امروز به عبور مردم از موج سبزی ها ومطالبات نیم بندشان اعتراف کردند. رسانه های ارتجاعی ومیدیای بین المللی هم ازخیزش اجتماعی مردم هراسان هستند مرتجعین ونان به نرخ روزخوران ، از بازخور کردن "جمهوری اسلامی معتدله" به افکار عمومی عقیم شده اند.
میگویند تعرضات مردم فراتر از بازیهای انتخاباتی واصلاحات حکومتی است. سخنگویان ریزو درشت جناج اصلاحات را به رادیوها وتی وها فراخوانده اند تا مردم را از تند روی بازدارند.
عبورازجناحهای حکومتی سریعتراز محاسبات یاوه گویان حامی وضع موجود انجام می پذیرد. عمرننگین جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. خشم فروخورده مردم طغیان کرده است. شورش محکومین علیه حاکمان اسلامی غلیان کرده است.
باید باتمام توان جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی را قدرتمند کنیم. نباید به جبهه ارتجاعی "جمهوری اسلامی خواهان" اجازه دهیم تحت هرپرچم ورنگی نیروی عظیم توده مردم سرنگونی طلب را عقب بزنند. جمهوری اسلامی با نیروی اعتراضی- انقلابی مردم سرنگون میشود.
آزاد زمانی
7 دیماه 1388

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net